HANGZHOU KANGXIN BEARING MANUFACTURING Co.,Ltd

Qiaotouchen, Shushan Street, Xiaoshan, Hangzhou
311203 Zhejiang
China
+86/57182681833
+86/57182393000