TheromoCem

Firma Odwierty.eu jako jedna z nielicznych wykonuje wypełnienia otworów pod kolektory gruntowe do pomp ciepła. Posiadamy specjalistyczną pompę tłoczącą zaczyn cementowy do otworu wiertniczego. Do wypełnień otworów używamy specjalistycznego materiału TheromoCem.

ThermoCem® jest to spoiwo hydraulicznie wiążące, o podwyższonym przewodnictwie cieplnym, stosowane do wypełniania otworów z pionową sondą geotermiczną. W porównaniu z tradycyjnymi materiałami stosowanymi do wypełnień, ThermoCem® osiąga dwa razy większe wskaźniki przewodnictwa ciepła (λ = 2,0 W / mK). Zastosowanie tego produktu zapewnia trwałe połączenie z sondą geotermiczną i gwarantuje tym samym optymalne przewodnictwo ciepła między sondą a górotworem. Umożliw również prawidłowe ułożenie sondy w otworze wiertniczym i chroni ją przed punktowym obciążeniem. Prowadzi to do znacznego wzrostu wydajności sondy geotermiczne.

Zastosowanie w składzie ThermoCem® wybranych składników ilastych ma pozytywny wpływ na szczelność i plastyczność otworu z sondą. Pozwala również na izolację horyzontów wodnych przewierconych w trakcie wykonywania otworu wiertniczego. Wybór specjalnych środków wiążących gwarantuje odporność na wszelkiego rodzaju wodę zawierającą siarczany. Ten ekologiczny produkt może być również stosowany w bezpośredniej i pośredniej strefie ochrony ujęcia wody pitnej. ThermoCem® odpowiada wymogom uszczelnień punktów pomiaru jakości wody gruntowej zgodnie z DVGW instrukcja W 121.

ThermoCem®, dodatkowo posiada odporność na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie. Jest to istotne, gdyż zdarzają się odwierty z sondami gdzie nastąpiło zmrożenie strefy przyotworowej w skutek zwiększonego odbioru ciepła – niewystarczająca zdolność regeneracji termicznej. Przy zastosowaniu standardowych (nie mrozoodpornych) wypełnień, następuje wtedy ich degradacja, co powoduje utratę przez nich wymaganych właściwości.
Zastosowanie ThermoCem® w pełni zabezpiecza wykonaną przez Państwa instalacje przed skutkami takiego zjawiska.

ThermoCem® zawdzięcza swoje wysokie przewodnictwo ciepła specjalnie dobranym, naturalnym komponentom. Opór termiczny otworu wiertniczego zostaje zredukowany o 35%, a moc sondy geotermicznej znacznie zwiększa swoją efektywność, przy zachowaniu takiej samej głębokości odwiertu.