Organ koszący bijakowy GKW-2

Organ koszący bijakowy GKW-2 przeznaczony jest do koszenia skarp, rowów i poboczy drogowych, rowów melioracyjnych w szczególnie trudnych warunkach. Możliwe jest koszenie rowów porośniętych roślinnością taką jak: krzewy, osty w tym zdrewniałe.