Brykieciarka

Brykieciarka BT-60 służy do produkcji paliwa opałowego w postaci sprasowanych bez lepiszcza brykietów o średnicy 60 mm i długości przypadkowej 25 – 200 mm. Surowcem do przerobu jest biomasa z: trocin drzewnych, słomy rzepakowej i słomy zbożowej. Bezwartościowy dotychczas surowiec dzięki technologii prasowania staje się pełnowartościowym paliwem opałowym. Ponadto jest to paliwo ekologiczne zawierające śladowe ilości chloru i siarki, nadające się do spalania we wszystkich typach pieców.