Rantec Group jest spółką joint venture pomiędzy Rank Progress S.A., spółką deweloperską notowaną na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Waste to Energy Canada Inc (WTEC). Celem spółki jest rozwój projektów dotyczących zakładów odzysku energii poprzez odbiór, recykling oraz odzysk energii z odpadów komunalnych i przemysłowych w Polsce i Chorwacji przy wykorzystaniu technologii, strzeżonych patentami WTEC. Rantec współpracuje z gminami oraz przedsiębiorstwami działającymi w zakresie gospodarki odpadami inwestując oraz zarządzając procesami przetwarzania odpadów zgodnie z polskimi planami gospodarki odpadami oraz polskim ustawodawstwem w zakresie ochrony środowiska.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.