Hensel Polska Sp. z o.o.

ul. DziadoszaƄska 10
61-248 PoznaƄ
Poland
061 876 61 46
061 879 93 50