LogicSynergy Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 18
30-150 Kraków
Poland
+48 12 422-60-17