Fonko Polska Sp. z o.o.

ul. PuĊ‚awska 34 budynek 26
05-500 Piaseczno
Poland
+48 22 644 39 83
+48 22 644 39 87