POLSKI ZWIĄZEK FITNESS & WELLNESS

ul. Korzeniowskiego 14/A
81-376 Gdynia
Poland
+48/58/718-26-24
+48/58/718-26-24