POLLMEIER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Towarowa 35
61-896 PoznaƄ
Poland
+48 61 665 78 90