Guangdong Liangde Electronic Technology Co., Ltd

Chendian Liang Industrial Park, Chengwei
515000 Shantou
China
+86 0754 86674973