Euronics Italia S.p.A.

Via Montefeltro 6
20156 Milan
Italy
+39 0230701781