ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA, TYP ZSP 2-11

working