Obróbka mechaniczna

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. posiadają obrabiarki konwencjonalne do obróbki wiórowej i ściernej oraz nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie CNC.