Falowodowy przetwornik poziomu SIL 2 Eclipse® 700

Eclipse® 700 zapewniają niezawodne wskazanie poziomu na całej długości sondy, aż po samo przyłącze procesowe i są nieczułe na występowanie piany. Oprócz tego wyposażone są w zaawansowane funkcje obsługi oraz diagnostyczne, możliwe do skonfigurowania "na sucho" a nie dopiero podczas rozruchu. Wśród interesujących funkcji można wymienić m.in. możliwość tworzenia łamanej krzywej odcięcia sygnału, śledzenie obrastania sondy pozwalające na zaplanowanie z wyprzedzeniem prac serwisowych, czy zapis parametrów pracy, w tym kształtu krzywej odbicia.

Przetworniki poziomu Eclipse® 700 mają zintegrowane sondy linowe, prętowe lub koncentryczne, także w powiększonym rozmiarze, dostępne z opcjonalnym pokryciem PFA.
Mają zastosowanie w pomiarze poziomu, rozdziału faz, objętości, czy przepływu - zarówno lekkich węglowodorów jak i mediów na bazie wody a ich parametry i dokładność wykracza poza to, co spotyka się w innego rodzaju przetwornikach poziomu.