Akustyczny przetwornik poziomu Sultan

Przetworniki poziomu Sultan emitują słyszalny sygnał 5-15 kHz, którego nie należy mylić z falą ultradźwiękową (powyżej 20 kHz).

Pomiar tą metodą góruje nad pomiarem ultradźwiękowym, czy radarowym w ten sposób, że zapewnia skuteczność działania w środowiskach zapylonych oraz w warunkach parowania, czy kondensacji. Dodatkowo, dla zapewnienia jak najlepszej dokładności, pomiary są kompensowane temperaturowo.

Skuteczny zasięg pomiaru wynosi aż 180 m.

Kliknij "Przejdź do sklepu wystawcy", aby dowiedzieć się więcej o produkcie.