Kamera inteligentna BVS002A

SmartCamera BVS SC umożliwia wczesne wykrywanie błędów produkcyjnych w procesie produkcji. Przejmuje kontrolę jakości obiektów i wspiera roboty przy odnajdywaniu pozycji. Rezultaty mogą być przekazywane przez cyfrowe IO, Profinet lub Ethernet IP do nadrzędnego systemu. Możliwy jest również zapis obrazu przez Ethernet TCP/IP.