IN - Koncentraty i bejce uniwersalne

Koncentraty IN można rozcieńczać acetonem, wodą lub innymi określonymi rozcieńczalnikami, w zależności od wymaganej szybkości schnięcia. Bejce na ich bazie mogą być stosowane wszystkimi metodami aplikacji i pod wszystkie rodzaje powłok lakierowych. Charakteryzują się doskonałą odpornością na światło w warunkach wewnętrznych. Z 16 kolorów podstawowych + biały IN914 można uzyskać każdy żądany kolor.

Kolory podstawowe w rozcieńczeniu 1:10