Cyklon

Cyklon służy do oddzielenia surowca od nadmiaru powietrza generowanego przez młyn. W górnej części znajduje się otwór wlotowy i wylotowy. Do otworu wlotowego podłączany jest młyn. Powietrze wraz z surowcem, dzięki odpowiedniej konstrukcji cyklonu, zaczyna wirować. Powietrze wydostaje się otworem wylotowym i kierowane jest na stację odpylającą lub worek odpylający w zależności od wersji, surowiec osypuje się do dołu. W dolnej części znajduje się wylot rozdrobnionego surowca. Budowa cyklonu dostosowana jest do współpracujących urządzeń.