Miernik regulator stężenia dwutlenku węgla CO2 i temperatury LB-854

Podstawową funkcją regulatora LB-854 jest pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2 zawartego w powietrzu atmosferycznym. Dodatkowymi funkcjami przyrządu są: pomiar temperatury, sygnalizacja przekroczenia stanów alarmowych oraz regulacja związana z pomiarami CO2 i temperatury. Standardowo miernik wyposażony jest w króćce którymi należy doprowadzić mierzony gaz (należy zapewnić wymuszony obieg gazu) lub może być zamknięty w obudowie przewiewowej o swobodnym obiegu gazu.

Miernik stężenia dwutlenku węgla LB-854 jest urządzeniem stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła. Ten sterownik charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją opartą o metodę NDIR (ang. non-dispersive infrared - metoda bezrozproszeniowa strumienia podczerwieni). Polega ona na pomiarze tłumienności promieniowania podczerwonego o określonej długości fali przepuszczanego przez mierzony gaz, które to tłumienie jest zależne od zawartości dwutlenku węgla w badanym gazie. Metoda NDIR zapewnia dokładny i stabilny wynik pomiaru oraz bezawaryjną pracę przez wiele lat. Czujnik do pomiaru CO2 jest umieszczony wewnątrz regulatora, a mierzone powietrze może być doprowadzone z zewnętrz przez króćce przyłączeniowe, co pozwala na doprowadzenie gazu rurką z odległego miejsca. Regulator CO2 może być wykonywany w wersji z różnymi zakresami pomiarowymi w zależności od przeznaczenia (standardowo: 10000 ppm).

Do pomiaru temperatury służy zewnętrzny czujnik dołączany do zacisków miernika. W czujniku temperatury zastosowany został precyzyjny termistor zapewniający powtarzalność pomiaru przy wymianie czujnika na inny egzemplarz.

Miernik stężenia CO2 posiada kilka interfejsów wyjściowych, co pozwala na stosowanie go w wielu rozwiązaniach. Interfejs cyfrowy RS-232 jest wykorzystywany podczas kalibracji miernika oraz służy do dołączenia przyrządu do cyfrowego systemu zbierającego wyniki pomiarów (specjalistyczne oprogramowanie LBX), podobnie jak interfejs S300 LAB-EL. Regulator CO2 posiada także dwa wyjścia analogowe: jedno 4..20 mA i jedno 0..10 V, które mogą służyć do wyprowadzenia wyników pomiarów lub (opcjonalnie) do proporcjonalnego sterowania urządzeniami wykonawczymi (np. zaworem, wentylatorem) w procesach regulacji stężenia CO2. Dwa wyjścia przekaźnikowe miernika CO2 mogą być wykorzystane do sygnalizacji przekroczenia stanów alarmowych lub do regulacji w trybie włącz / wyłącz (np. wentylacją).

Aktualne wyniki pomiarów stężenia CO2 i temperatury są widoczne na alfanumerycznym podświetlanym wyświetlaczu LCD. Wbudowana w miernik klawiatura służy do programowania progów alarmowych i (opcjonalnie) parametrów związanych z regulacją. Przekroczenie zaprogramowanych progów alarmowych jest sygnalizowane poprzez wbudowany brzęczyk i diody LED umieszczone na płycie czołowej sterownika.

Regulator dwutlenku węgla LB-854 wyposażony jest w klawisz dzięki któremu można przeprowadzić kalibrację miernika dla stężenia 400 ppm. W tym celu należy doprowadzić do miernika gaz o stężeniu 400 ppm, poczekać na ustabilizowanie wyników pomiaru poczym wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund klawisz 'kalibracja 400 ppm'.