Termometr farmaceutyczny LB-105P1 / LB-105P2

W zastosowaniach w aptekach, gdzie decydującym parametrem jest przystępna cena, oferujemy elektroniczny termometr LB-105, który jest miniaturowym bateryjnym miernikiem temperatury. Jest oferowany w dwu wersjach:

LB-105P1 - termometr farmaceutyczny z czujnikiem temperatury wewnętrznym i zewnętrznym czujnikiem temperatury w fiolce,
LB-105P2 - termometr farmaceutyczny z dwoma zewnętrznymi czujnikami w fiolkach.

Umieszczenie czujnika w fiolce napełnionej glikolem umożliwia pomiar rzeczywistej temperatury przechowywanych produktów farmaceutycznych w lodówkach, eliminując krótkie skoki temperatury otoczenia wynikające np. z chwilowego otwarcie drzwi lodówki. Fiolki z czujnikami napełnione glikolem należy umieścić w miejscu pomiaru, stosownie do potrzeb. W przypadku termometru farmaceutycznego z dwoma czujnikami, jeden czujnik można umieścić na dole lodówki, a drugi na górze, przez co nadzorowana jest cała objętość lodówki oraz mierzona jest różnica temperatur pomiędzy dołem i górą lodówki.

Termometr farmaceutyczny posiada pamięć minimalnej i maksymalnej temperatury, jaka wystąpiła w czasie pomiaru (od ostatniego kasowania pamięci).

Termometr farmaceutyczny posiada dodatkowo programowane progi alarmowe temperatury: górny i dolny, których przekroczenie jest sygnalizowane sygnałem optycznym (czerwona migająca dioda) i dźwiękowym.

Termometr posiada wbudowany zegar i kalendarz, dzięki czemu rejestruje czas wystąpienia minimalnych i maksymalnych pomiarów oraz czas przekroczenia progów alarmowych, co pozwala na zlokalizowanie w czasie wystąpienia problemów w nadzorowanych lodówkach.