Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

ul. Handlowa 4
15-959 Białystok
Poland
+48 85 748 79 95
+48 85 748 79 90