SKANER LINIOWY MP150

Skaner liniowy MP150 skanuje temperaturę do 1024 punktów leżących w jednej linii z częstotliwością 20...150Hz. W przypadku gdy obiekt przesuwa się przed skanerem na ekranie komputera przedstawiany jest obraz termowizyjny obiektu. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania stref pomiaru temperatury, monitorowania progów alarmowych, przeglądania historii pomiarów i alarmów. Skaner dostępny jest w kilku systemach do zastosowania w konkretnych aplikacjach takich jak:

TF150 - kontrola procesów wytłaczania tworzyw sztucznych. Program analizuje rozkład temperatury w badanym obszarze i sygnalizuje spadki temperatury poniżej ustawialnych progów.

EC150 - pozwala na kontrolę rozkładu temperatury i grubości folii. Kontrola taka pozwala na zapobiega niejednorodnościom, dziurom, pofalowaniom czy poszarpanym krawędziom. Ciągła kontrola procesu ekstruzji pozwala na redukcję strat.

CS210 - system do monitorowania pieców obrotowych w cementowniach w celu wczesnego wykrycia miejsc o podwyższonej temperaturze i zapobieganiu usterkom prowadzącym do wstrzymania produkcji.

GS150 - obrazowanie rozkładu temperatury w procesie obróbki szkła- hartowania/gięcia.

GS150LE - do monitorowania i optymalizacji procesów obróbki szkła z powłoką niskoemisyjną