Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27
90-570 Łódź
Poland
+48 42 638 03 00
+48 42 637 65 10