Z dniem 01.07.2007. nastąpiło połączenie Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Instytutu Celulozowo-Papierniczego (poprzez włączenie ICP do IBWCh), na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 5.06.2007 (Dz. U. z dn. 25.06.2007, Nr 110, poz. 762).

Przedmiotem działania Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych po konsolidacji jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce w zakresie przetwarzania, modyfikacji i zastosowania biopolimerów, technik i technologii wytwarzania, przetwarzania i zastosowania włókien chemicznych i innych materiałów polimerowych oraz produktów pokrewnych, a także technik i technologii związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i oceną jakościową wyrobów przemysłu celulozowo-papierniczego i branż pokrewnych.

Działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa Instytutu, mająca charakter interdyscyplinarny i transdycyplinarny, obejmuje następujące dziedziny:

biopolimery- modyfikacja i przetwórstwo
f

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.