BASIC 10

Zasilanie: woda wodociągowa
Natężenie przepływu: 10 l/h
Pojemność złoża: 10 L
Pojemność robocza: 150g CaCO3
Przewodność: 0,1 - 5 μS/cm
Norma: woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
Zastosowanie: woda podstawowa do celów ogólnolaboratoryjnych, do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, otrzymana woda służy do przygotowywania pożywek, roztworów buforowych, odczynników, stanowi zasilanie dla innych urządzeń laboratoryjnych - zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych, demineralizatorów doczyszczających