HLP 5

Zasilanie: woda wodociągowa
Wydajność: 5 l/h
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 l/min
Przewodność < 0,06 μS/cm
Na+,SO42-,Cl-, Br-, N02-,NO3-, P043- < 0.5 ppb
Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb
Bakterie 0,2µm < 1/ml*
Norma: woda oczyszczona w urządzeniu HLP 5 spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego*, drugiego i trzeciego stopnia czystości, odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP IX dla wody oczyszczonej produkcyjnej*.
Zastosowanie: otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC*, GC*, hodowli bakteryjnych*, analiz biochemicznych*.
*urządzenie wyposażone w lampę UV, w kapsułę mikrofiltracyjną 0,2µm