TECHNICAL 5

Zasilanie: woda wodociągowa
Wydajność: 5 l/h
Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 I/min
Stopień retencji > 96-99%
Bakterie < 1cfu/ml *
Norma: woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód trzeciego stopnia czystości.
Zastosowanie: otrzymana woda służy do przygotowywania pożywek, roztworów buforowych, odczynników, stanowi zasilanie dla innych urządzeń laboratoryjnych - zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych, demineralizatorów doczyszczających.
*urządzenie wyposażone w lampę UV