BADANIA KOSMETYKÓW I CHEMII GOSPODARCZEJ

Oferujemy kompleksowe badania kosmetyków zgodnie z aktualnym ustawodawstwem. Nasze usługi stanowią część procesu mającego zagwarantować jakość i bezpieczeństwo gotowego wyrobu.
Badania mikrobiologiczne

W wyrobach kosmetycznych wykonujemy badania czystości mikrobiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23.12.2002r (Dz.U.Nr 9 z 2003 r).
Akredytowane badania czystości mikrobiologicznej wykonuje się zgodnie z normami ISO:

Ogólna liczba drobnoustrojów wg PN-EN ISO 21149:2009
Obecność Staphylococcus aureus wg PN-EN ISO 22718:2010
Obecność Pseudomonas aeruginosa wg PN-EN ISO 22717:2010
Obecność Candida albicans wg PN-EN ISO 18416:2009
Obecność Escherichia coli wg PN-EN ISO 21150:2010
Liczba pleśni i drożdży wg PN-EN ISO 16212:2011

Test konserwacji

Oferujemy testy obciążeniowe wykonywane według metodykiPN-EN ISO 11930:2012. Badanie polega na kontrolowanym, jednorazowym wprowadzeniu szczepów testowych do próbek zakonserwowanego produktu, co stymuluje wtórne zakażenie, jakie może powstać w czasie użytkowania produktu przez konsumenta.
Test konserwacji przeprowadza się:

na etapie opracowania produktu (w celu uzyskania właściwego układu konserwujacego)
w trakcie produkcji (w celu potwierdzenia braku ujemnego wpływu procesu technologicznego na trwałość konserwantów i skuteczność ich działania)
dla zabezpieczenia kosmetyku w przypadku nieprzewidzianego wystąpienia zakażenia w czasie produkcji oraz podczas użytkowania przez konsumenta

Dodatkowo oferujemy wykonanie testu konserwacji wg Eur.Ph. oraz metodą Koko Testu.

Badania dermatologiczne

Przeprowadzane są pod kątem właściwości drażniących i alergizujących metodą prób płatkowych pod nadzorem lekarza dermatologa. Przed przystąpieniem do badań, lekarz ocenia stan skóry, celem wykluczenia schorzeń będących przeciwskazaniem do przeprowadzenia badań. Wyniki odczytywane są po 48 oraz 72 godzinach od zaaplikowania.
Przed przystąpieniem do testów, sprawdzany jest każdorazowo skład jakościowy receptury.
Wykonujemy:

testy kontaktowe półotwarte
testy kontaktowe otwarte
testy koszulkowe

Osoby biorące udział w badniu to grupa ochotników dobierana zgolnie z Deklaracją Helsińską oraz wytycznymi COLIPA.
Badania aplikacyjne

Oferujemy badania aplikacyjne, mające na celu sprawdzenie właściwości preparatu kosmetycznego zgodnie z deklaracją producenta. Polegają na ocenie odczuć użytkowników podczas stosowania preparatu za pomocą ujednoliconych standardów weryfikacyjnych.

Badania odbywaja się z udziałem wybranej, kilkudziesięcioosobowej grupy probantów, którzy w określonych warunkach i czasie testują produkt. Prowadzone są przez specjalistów ds. badań aplikacyjnych pod nadzorem lekarza dermatologa i /lub okulisty. Badania przeprowadzane są głównie w warunkach domowych, w naturalnym środowisku użytkowania. Ocena właściwości użytkowych przeprowadzana jest zgodnie ze specyfikacją. Sposób użytkowania i częstotliwość aplikacji jest ściśle określona i dostosowana do rodzaju preparatu. Zapewniamy także wykonanie badań w gabinetach kosmetycznych oraz fryzjerskich.
Badania aparaturowe

Badania aparaturowe w sposób obiektywny pozwalają uzyskać ocenę wpływu kosmetyku na skórę. Polegają na pomiarze najważniejszych parametrów skóryi stanowią metodę oceny rzeczywistego działania preparatu kosmetycznego na skórę.

Posiadamy profesjonalny sprzęt firmy Courage + Khazaka electronic GmbH, który zapewnia uzyskanie precyzyjnych wyników, niezbędnych do potwierdzenia deklaracji marketingowych.