Główny Urząd Miar

Elektoralna 2
00-139 Warszawa
Poland
+48 22 581 93 99
+48 22 581 93 92