Wieżowe betonownie

Stacionarne urządzenia produkcyjne z wysoką wydajnością, są przeznaczone do wytwarzania gotowej mieszanki trasport-betonu, jak również do produkcji wyrobów betonowych i prefabrykatów. W betoniarni wieżowej zbiornik kruszywa znajduje się powyżej centrum mieszania tj. nad ważącym systemem i mieszarką. Zasobnik składa się z walcowej spawanej konstrukcji stalowej podzielonej na 4-8 komór zgodnie z wymaganiami klienta. Transport materiałów do zasobnika przebiega za pomocą elewatora kieszeniowego, Z-przenośnika czy taśmociągu wynoszącego i na jego szczycie za pomocą rozdzielacza następuje podział. Wydajność urządzenia wacha się od 45 do 160 m3/godz.