"Atest" jest ogólnopolskim czasopismem o ponad 50-letniej tradycji, adresowanym do specjalistów bhp, pracodawców i osób zainteresowanych doskonaleniem warunków pracy. Pomagamy pracodawcom i pracownikom służby bhp w rozwiązywaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy. Zamieszczamy omówienia przepisów oraz ich wykazy, porady prawne, informacje o nowościach technicznych, orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące prawa pracy.
Nakład czasopisma wynosi 7 tys. egzemplarzy kolportowanych na terenie całego kraju.

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.