Badanie trzyskładnikowych cieczy: DSRn 427, DSRn 427S

Sondy do pomiaru gęstości i stężenia DSRn 427 i DSRn 427S łączą w jednym kompaktowym przyrządzie pomiar gęstości i prędkości rozchodzenia się dźwięku. Moduł przetwarzający oznacza gęstość, prędkość dźwięku i temperaturę oraz wykorzystuje te wielkości do obliczania stężenia cieczy trzyskładnikowych.