Lepkościomierz z toczącą się kulą Lovis 2000 M/ME

Lovis 2000 M/ME to lepkościomierz z toczącą się kulą – mierzący czas toczenia się kuli w przezroczystych i nieprzezroczystych cieczach z wykorzystaniem zasady spadającej kuli Hoepplera. Ilość próbki wymagana do dokonania pomiaru to zaledwie 100 µl. Wyniki mogą być prezentowane w postaci lepkości istotnej (granicznej), kinematycznej lub dynamicznej. Lepkościomierz Lovis 2000 M/ME jest opłacalny, a jego wymiary niewielkie, dzięki czemu przyczynia się do oszczędności przestrzeni w laboratorium. Mikrowiskozymetr Lovis 2000 M/ME jest następcą automatycznego mikrowiskozymetru AMVn produkcji Anton Paar.