AB Sciex Sp. z o.o.

ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Poland
+48 22 300 81 49
+48 25 684 35 46