Microman

Microman - pipeta wykorzystująca efekt przymusowego wypierania cieczy, dedykowana do pracy z cieczami gęstymi i o dużej lepkości, rozpuszczalnikami organicznymi, alkoholami oraz odczynnikami radioaktywnymi.