Spectrum

Smart Device System
10″ ekran InTouch Screen
Pamięć 100 kompletów nastaw
Nowe tryby pracy
Automatyczna regulacja mocy
Pomiar parametrów w czasie
rzeczywistym
Monitor mocy
Różne wersje językowe
Komunikaty głosowe

Cięcie monopolarne: czyste i z hemostazą, osuszające, urologiczne oraz do zastosowań
w artroskopii
Koagulacja monopolarna: miękka, forsowna, natryskowa, hybrydowa, argonowa standardowa, endoskopowa i pulsacyjna
Cięcie bipolarne: standardowe, oraz do zabiegów w środowisku płynu: urologiczne i artroskopowe
Koagulacja bipolarna: miękka, forsowna oraz do zabiegów w środowisku płynu
Tryby cięcia i koagulacji endoskopowej
System zamykania naczyń ThermoStapler®