„Zielony Pierścień” jest Stowarzyszeniem działającym na obszarze jedenastu gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, które administracyjnie należą do dwóch powiatów: puławskiego i lubelskiego w województwie lubelskim. Członkiem Stowarzyszenia jest również Powiat Puławski. LGD obejmuje obszar o powierzchni 964 km² z liczbą 73 218 mieszkańców.
Nazwa LGD „Zielony Pierścień” nawiązuje do określenia używanego przez urbanistów i ekologów w odniesieniu do szczególnie atrakcyjnych obszarów pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i turystycznym okalających miasta, którym przypisuje się funkcję stabilizującą środowiskowe warunki życia w mieście, funkcję ochrony struktury przestrzennej oraz funkcję wypoczynku codziennego i świątecznego dla mieszkańców miast. Takim szczególnie atrakcyjnym obszarem o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych a także o uznanej marce turystycznej jest teren objęty działaniem naszej LGD. W znaczeniu symbolicznym nazwa „Zielony Pierścień” nawiązuje do tego co jest unikatowym, osobliwym i cennym skarbem. A za taki uznajemy obszar 11 gmin należących do LGD „Zielony Pierścień” wyróżniający się w województwie lubelskim najwyższymi walorami kulturowymi, historycznymi, przyrodniczymi i krajobrazowymi.

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.