MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP. Z O.O.

Antoniny Grygowej 56
20-260 Lublin
Poland
+48 81 71 00 300
+48 81 525 42 26