Historia naszej szkoły sięga początków XX wieku, kiedy Polski nie było na mapach świata, ale żyła w świadomości Polaków m. in. dzięki zaangażowaniu polskich nauczycieli, którzy w warunkach zaborów walczyli o narodową edukację.
W dokumentach miejskich z 1911 r. odnaleźć można informacje o szkole nr 11. Pozwala to przypuszczać, że istniała być może wcześniej, lecz nigdzie tego nie odnotowano. "Jedenastka" była jednoklasową szkołą żeńską i mieściła się na ulicy Lubartowskiej 674a.
Do roku 1913 funkcję kierownika placówki pełniła Alina Garaszinskaja, a w roku 1914 zastąpiła ją Alina Mielnik. Szkoła utrzymywana była z funduszy Magistratu Miasta Lublina. Kiedy w 1915 roku po zwycięstwie nad Rosją w toku I wojny światowej, kontrolę nad Lublinem przejęli Austriacy, na mocy decyzji władz austriackich z dnia 10 grudnia tegoż roku jednoklasowa szkoła żeńska numer 11 przestała istnieć. Na jej miejsce powstała nowa czteroklasowa szkoła mieszana, która przejęła numer swojej Poprzedniczki. W jej skład weszli

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.