Gimnazjum i późniejsze Liceum powstało jesienią 1944 r. z inicjatywy najbardziej światłych i ofiarnych mieszkańców Bychawy i jej okolic. Jako pełna szkoła średnia pod nazwą Gimnazjum Koedukacyjnego im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego, promieniowała swoją działalnością oświatowo – wychowawczą na cały region, nadając tym samym prowincjonalnej osadzie rangę ośrodka dydaktycznego, skupiającego najbardziej utalentowaną młodzież z pogranicza kilku sąsiadujących ze sobą powiatów: lubelskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego i janowskiego. Potrzebę zorganizowania szkoły gimnazjalnej w Bychawie, pozwalającej młodzieży wywodzącej się głównie ze środowisk wiejskich i drobnomieszczańskich zdobycie wykształcenia na poziomie średnim, dostrzegli dosyć wcześnie przedstawiciele miejscowej i okolicznej inteligencji ocalałej z wojennej pożogi. Między innymi byli to ludzie tej miary co: Władysław i Stefan Luterkowie, Wincenty Mączka, Jadwiga Emilianowicz, Antoni Rubaj, Stanisława Skawińska, Janina Żelazikowa. Stanowili oni pierwszą

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.