Tradycje akademickie Zamościa sięgają XVI wieku, pozostają one w ścisłym związku z ofiarnością i patriotyzmem rodu Zamoyskich, renesansowym charakterem stylu życia i architekturą "Padwy Północy", a nade wszystko ze sławną Akademią Zamojską.

Pierwszy rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu (lata 1997-98) prof. dr hab. Stefan Pastuszka (portret w sali Senatu Uczelni).
Prawie 200 lat (1595-1784) działalności edukacyjnej Akademii wpłynęło na rozwój społeczno-gospodarczy oraz kulturalny jej najbliższego otoczenia, regionu lubelskiego i sąsiednich terenów Rzeczypospolitej. Likwidacja Akademii przez zaborcze władze austriackie w 1784 r, przerwała na długie lata działalnośą zamojskiego środowiska akademickiego, a na jego odbudowę trzeba było czekać aż 213 lat.

Po dwóch wiekach od zlikwidowania przez Austriaków Akademii Zamojskiej w mieście pojawili się znów studenci. Utworzona w 1997 r. pierwsza niepaństwowa wyższa uczelnia w Zamościu - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, nawiązują

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.