Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych – "Szkoła Orląt" zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę, strukturę oraz kierunki kształcenia. Zmieniały się programy i metody kształcenia teoretycznego oraz praktycznego szkolenia lotniczego w powietrzu. Wszelkie transformacje były podyktowane troską o jak najlepsze wykonanie zadań stojących przed uczelnią.

W rozwoju uczelni wyróżnić można charakterystyczne etapy, wynikające z wymagań i potrzeb naszego lotnictwa wojskowego. Do września 1939 roku w Dęblinie wypromowano około 1200 absolwentów. Rozsławili oni imię dęblińskiej Alma Mater zwycięstwami w międzynarodowych zawodach lotniczych (challenge'ach), ustanowieniem wielu rekordów lotniczych, a także mistrzostwem, bohaterstwem i poświęceniem w walkach. W połowie lat pięćdziesiątych "Szkoła Orląt" rozpoczęła kształcenie podchorążych na samolotach odrzutowych. Szkolenia wymagały zmiany dotychczasowej bazy dydaktycznej, modernizacji i rozbudowy węzła lotniskowego szkoły oraz modyfikacji systemów ubezpieczenia i zabezpieczenia lotów.

Rozwój infrastruktury uczelni oraz poziomu kształcenia umożliwiły zmianę jej statusu i pozycji, zarówno w lotnictwie wojskowym, jak i cywilnym. W 1968 roku "Szkoła Orląt" otrzymała status wyższej uczelni pod nazwą Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza. W roku 1971 odbyła się pierwsza promocja absolwentów WOSL, którzy uzyskali tytuły inżynierów-dowódców oraz trzecią klas pilota wojskowego. W kolejnych latach systematycznie doskonalono programy kształcenia i szkolenia lotniczego. Wiele wysiłku włożono w proces tworzenie możliwości rozwoju naukowego i zawodowego kadry dydaktycznej i instruktorskiej. Stale rozbudowywano infrastrukturę i bazę naukowo-dydaktyczną szkoły.
Od 1 września 1994 roku uczelnia funkcjonuje w nowych strukturach organizacyjnych jako Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Wprowadzono niezbędne zmiany programowe oraz skorygowano kierunki i specjalności kształcenia. Priorytetowym zadaniem stało się przygotowanie pilotów śmigłowców dla utworzonej dywizji kawalerii powietrznej.

Obecnie główna baza dydaktyczna jest zlokalizowana w garnizonie Dęblin. Praktyczne szkolenie lotnicze odbywa się w jednostkach podległych Dowództwu Sił Powietrznych w Dęblinie i Radomiu.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.