Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – (daw. Akademia Rolnicza w Lublinie) uczelnia państwowa o charakterze agrokulturalnym utworzona w 1955 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza.

Historia

Uniwersytet Przyrodniczy podobnie jak Uniwersytet Medyczny swoje początki zawdzięcza powstałemu w 1944 roku Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej. W roku powstania uczelni utworzono na UMCS Wydziały: Rolny i Weterynaryjny, które dały początek rolniczej uczelni w Lublinie. W 1955 roku władze zdecydowały o utworzeniu autonomicznej uczelni rolniczej w Lublinie, początkowo pod nazwą Wyższa Szkoła Rolnicza, później w 1972 roku pod nazwą Akademia Rolnicza. 11 kwietnia 2008 r. uczelnia stała się uniwersytetem.

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.