Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

Wyścigowa 31
20-425 Lublin
Poland
+48 81 748 36 39