Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Poland
+48 17 854 12 60