Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – państwowa politechnika utworzona w 1963 w Rzeszowie jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Rzeszowie; od 1974 nosi imię Ignacego Łukasiewicza.

Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 14. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 2116. pośród wszystkich typów uczelni.

Historia

W 1951 z inicjatywy pracowników "PZL Rzeszów" w Rzeszowie powstaje Wieczorowa Szkoła Inżynierska, której głównym zadaniem było kształcenie mechaników.

W 1952, na skutek reformy, rzeszowską placówkę podporządkowano Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Krakowie. Trzy lata później, w 1955, po reorganizacji w Politechnice Krakowskiej, działa już jako Studium Wieczorowe Terenowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z siedzibą w Rzeszowie.

W 1963 uczelnia usamodzielniła się – w Rzeszowie powstaje Wyższa Szkoła Inżynierska z Wydziałem Ogólnotechnicznym i Wydziałem Mechanicznym. Od tego momentu zaczął się okres intensywnego rozwoju uczelni.

W 1965 utworzono Wydział Elektryczny, w 1967 Wydział Budownictwa Komunalnego (przekształcony później w Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska), a w 1968 Wydział Technologii Chemicznej. W 1972 na Wydziale Mechanicznym utworzono Oddział Lotniczy.

Uzyskane we wszystkich zasadniczych nurtach działalności efekty spowodowały nadanie uczelni pełnego statusu akademickiego. W dniu 1 października 1974 rozporządzeniem Rady Ministrów została powołana Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Poczet rektorów

- doc. mgr inż. Roman Niedzielski (1963-1972)
- prof. zw. dr inż. dr h.c. Kazimierz Oczoś (1972-1981, 1982-1987, 1993-1996)
- prof. dr hab. Bolesław Fleszar (1981-1982)
- prof. dr hab. inż. Stanisław Koncewicz (1982)
- prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś (1987-1990, 1990-1993, 1996-1999)
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski (1999-2005)
- prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak (2005-2012)
- prof. dr hab. inż. Marek Orkisz (2012-)

Wydziały i kierunki kształcenia

Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na kierunkach technicznych i ścisłych I i II stopnia prowadzonych w ramach sześciu wydziałów.

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

- Architektura
- Budownictwo
- Inżynieria środowiska
- Ochrona środowiska

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

- Inżynieria materiałowa
- Lotnictwo i Kosmonautyka
- Mechanika i Budowa maszyn
- Mechatronika
- Transport
- Zarządzanie i Inżynieria produkcji

Studia doktoranckie:

- Budowa i eksploatacja maszyn
- Mechanika (w tym Lotnictwo)

Wydział Chemiczny

- Biotechnologia
- Inżynieria chemiczna i procesowa
- Technologia chemiczna

Studia doktoranckie:

- Inżynieria chemiczna
- Technologia chemiczna

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

- Automatyka i Robotyka
- Elektronika i Telekomunikacja
- Elektrotechnika
- Energetyka
- Informatyka

Studia doktoranckie:

- Elektrotechnika

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

- Matematyka
- Fizyka techniczna
- Inżynieria medyczna[5]

Wydział Zarządzania

- Bezpieczeństwo wewnętrzne
- Finanse i Rachunkowość
- Logistyka
- Stosunki międzynarodowe
- Zarządzanie

Doktoraty Honoris Causa

- Tadeusz Kaczorek
- Zbigniew Florjańczyk
- Krzysztof Kurzydłowski
- Eugeniusz Świtoński
- Józef Giergiel
- Stefan Węgrzyn
- Klaus-Jürgen Bathe
- Kazimierz Oczoś
- Stanisław Kuś

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.