Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
Poland
+48 16 624 46 20
+48 16 624 46 50