Medyczne Studium Zawodowe jest szkołą z bogatą i wieloletnią tradycją. W 1955 roku rozpoczęło działalność edukacyjną jako Państwowa Szkoła Położnych. Województwo lubelskie znajdowało się wówczas na przedostatnim miejscu w kraju pod względem zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Zaistniała zatem konieczność podjęcia kształcenia pielęgniarskiego i położniczego dla potrzeb rozwijających się placówek służby zdrowia w regionie lubelskim.

W roku 1959 powołano do życia Państwową Szkołę Pielęgniarstwa, która wraz ze Szkołą Położnych znajdowała się w budynkach zastępczych przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. Program nauczania obejmował 2-letni cykl kształcenia w zawodzie położnej i pielęgniarki. Warunkiem przyjęcia do Szkoły Położniczej było ukończenie przez kandydatki IX klas liceum ogólnokształcącego (posiadanie tzw. „małej matury”) i ukończenie 16 roku życia. Kryteria takie obowiązywały do roku 1959. Od 1959 roku warunkiem przyjęcia do Szkoły Pielęgniarstwa i Położnych było już posiadanie przez kandydatki

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.