Lubelskie Medyczne Studium Policealne zostało utworzone i działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin pod numerem ewidencyjnym 417/P/N. Decyzją Prezydenta Miasta Lublin (znak pisma: OW- OP- IV. 4423.1.2011 z dnia 9 lutego 2011 r.) otrzymało uprawnienia szkoły publicznej.

Świadectwa i dyplomy są dokumentami państwowymi. Egzamin państwowy potwierdzony jest certyfikatem w języku angielskim EUROPASS honorowanym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.